ไทย | English
Cover

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Freedom-to-Operate (FTO) Analysis: One of Important Tools for managing Risk and Protection"

Freedom-to-Operate (FTO) Analysis: One of Important Tools for managing Risk and Protection Workshop

บรรยายโดย
คุณวิกรานต์ ดวงมณี
IP Management Manager บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals)
ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เวลา 8.15-16.45 น.
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล กรุงเทพฯ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 พฤศจิกายน 2564
ด่วน!!! รับแค่ 45 คนเท่านั้น

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมทุกท่านโปรดนำ Laptop หรือ Tablet มาในวันที่อบรมด้วย เนื่องจากมีการทำ Workshop


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เครือข่ายความร่วมมือศูนย์พัฒนาชุดตรวจโรคภายใต้โครงการ Innovation Hub (Collaboration Network for Diagnostic Development Centers; CNDC)

ทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเครือข่ายความร่วมมือของโครงการไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ การให้บริการช่องทางการติดต่อ หรือกิจกรรมข่าวสารอื่น ๆ ของศูนย์ชุดตรวจโรคทั้ง 7 ศูนย์อย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ https://cndc.tech/

Collaboration Network for Diagnostic Development Centers; CNDC

CEMB เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 3

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 3 ในวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมที่ได้ผ่านการพัฒนาขึ้นในประเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรม โดยได้ส่งนักวิจัยในโครงการของศูนย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่

  1. ผศ.ดร.สันติ มณีวัชระรังษี
  2. นายกวิน น้าวัฒนไพบูลย์
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st

CEMB จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2560

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์จากการดำเนินงานให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ ในพื้นที่ของอาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ระหว่างวันที 12-16 มิถุนายน 2560
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้นำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมนำเสนอในนิทรรศการ เช่น
Exhibition from CEMB

ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโรคฉี่หนูแบบทันการณ์

Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB

ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับสำหรับผู้สูงอายุ


CEMB เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม Siam at Siam เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมที่ได้ผ่านการพัฒนาขึ้นในประเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรม โดยได้ส่งนักวิจัยในโครงการของศูนย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่

  1. Assoc. Prof. Alain Jacquet
  2. อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
i with i 2nd

CEMB เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 1

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ Novotel Platinum Pratunam Hotel เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมที่ได้ผ่านการพัฒนาขึ้นในประเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรม โดยในงานดังกล่าวศูนย์ได้ส่งนักวิจัยในโครงการของศูนย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่

  1. รศ.ทพญ.อุรีพร เล็กกัต
  2. ดร.ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ
  3. ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
  4. รศ.ดร.สิริดา ยังฉิม
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st