ไทย | English
Cover

ข่าวและกิจกรรม

เชิญผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ "การขี้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์สำหรับวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) และบัญชีนวัตกรรมไทย"

เชิญผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ
เชิญผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ "การขี้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์สำหรับวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) และบัญชีนวัตกรรมไทย"

วันที่ 18 มีนาคม 2567
เวลา 8.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพ ห้อง RAINBOW 1 ชั้น 17

บรรยายโดย

ภญ.ดร.สิรินมาส คัชมาตย์
(หัวหน้าศูนย์ประสานประเมินวิชาการ)

ภก.ธนพล วงศ์แก้ว
(หัวหน้างานเครื่องมือแพทย์สำหรับวินิจฉัยภายนอกร่างกาย)

ทพ.พงศธร กาลาสี
(นักเทคนิคการแพทย์)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2567
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/G3KiY83NJsVUoV1SA
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 45 ท่าน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-201-5955 หรือ 099-283-2880 (คุณสิริลักษณ์)
cemb.perdo@gmail.com


เชิญผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ "ISO 13485:2016 Medical Device - Quality Management Systems Internal Audit Training Course"

เชิญผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ
เชิญผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ "ISO 13485:2016 Medical Device - Quality Management Systems Internal Audit Training Course"

วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 8.15 - 16.30 น.

ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพ ห้อง Sky Room ชั้น 17

บรรยายโดย

คุณสาลินี ภวายน
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ วันที่ 31 มกราคม 2567 - 13 กุมภาพันธ์ 2567
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/56Jaai1Fzwm6heQx5
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-201-5955 หรือ 099-283-2880 (คุณสิริลักษณ์)
cemb.perdo@gmail.com


พบกับนวัตกรรมเด่น ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566 "Technomart 2023" "พลังนวัตกรรม ขับเคลื่อนอนาคต"

พบกับนวัตกรรมเด่น ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566
พบกับนวัตกรรมเด่น ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566
"Technomart 2023" "พลังนวัตกรรม ขับเคลื่อนอนาคต"

บูทนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB)

สตริปเทสเคมีไฟฟ้าร่วมกับสมาร์ทโฟนสำหรับการวินิจฉัยโรคฉี่หนู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับประเมินอายุร่างกายและอวัยวะสำคัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีที่ทำงานด้วยสมาร์ทโฟนสำหรับการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 - 19.00 น.

Facebook Live https://www.facebook.com/TechnoMartThailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-201-5955 หรือ 099-283-2880 (คุณสิริลักษณ์)


พบกับเสวนาสุขภาพ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566 "Technomart 2023" "พลังนวัตกรรม ขับเคลื่อนอนาคต"

พบกับเสวนาสุขภาพ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566
พบกับเสวนาสุขภาพ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566
"Technomart 2023" "พลังนวัตกรรม ขับเคลื่อนอนาคต"

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการเรื่อง "Health Check in by Smart Application" เช็คสุขภาพง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

ศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.พรรณวจี พยงค์ศรี
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.00 น.

Facebook Live https://www.facebook.com/TechnoMartThailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-201-5955 หรือ 099-283-2880 (คุณสิริลักษณ์)


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ภายใต้กิจกรรมโครงการ "Online Medical Devices Technomart II"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ภายใต้กิจกรรมโครงการ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ภายใต้กิจกรรมโครงการ
"Online Medical Devices Technomart II"

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2566
เวลา 08.30 - 12.00 น.


นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี / การบริการ จำนวน 7 ผลงาน

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
*** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

ด่วน...!!! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 มิถุนายน 2566

ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-2015955, 099-2832880
หรือ e-mail: cemb.perdo@gmail.com (คุณสิริลักษณ์)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ภายใต้กิจกรรมโครงการ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ภายใต้กิจกรรมโครงการ
1
2
3
4
5
6
7

เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "Introduction to IP Valuation for University Technology Transfer"

เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
"Introduction to IP Valuation for University Technology Transfer"

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
เวลา 8.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

บรรยายโดย

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

คุณวิกรานต์ ดวงมณี
Head of Intellectual Property Management SCGC

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 26 เมษายน 2566
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/k46bniTTgSLa92i3A
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 50 ท่าน เท่านั้น

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมทุกท่านโปรดนำ Laptop หรือ Computer notebook มาในวันที่อบรมด้วย เนื่องจากมีการทำ Workshop

*หากจำนวนผู้เข้าสมัครเต็มก่อนกำหนด
ทางผู้จัดจะปิดรับสมัครก่อนวันและเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-201-5955 หรือ 099-283-2880 (คุณสิริลักษณ์)


เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "Developing basic medical software tools according to IEC 60601 and IEC 62304 standards."

เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
"Developing basic medical software tools according to IEC 60601 and IEC 62304 standards."

วันที่ 24 - 25 เมษายน 2566
เวลา 8.00 - 17.00 น.

ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

หัวข้อการอบรม

"ระเบียบการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์"
โดย คุณธเนศ วิริยะเมธานนท์

"ภาพรวมมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ IEC 60601"
โดย คุณเรืองฤทธิ์ หนิแหนะ

"ภาพรวมมาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ IEC 60601 Cl.14 and IEC 62304"
โดย ดร.พนิตา เมนะเนตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 18 เมษายน 2566
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLSe_eiawqF9Jb4yUjcvFP8U 3SF9H7MYQ3W_WFfIqABW-8mKfGQ/viewform
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 45 ท่าน เท่านั้น

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมทุกท่านโปรดนำ Laptop หรือ Computer notebook มาในวันที่อบรมด้วย เนื่องจากมีการทำ Workshop

*หากจำนวนผู้เข้าสมัครเต็มก่อนกำหนด
ทางผู้จัดจะปิดรับสมัครก่อนวันและเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-201-5955 หรือ 099-283-2880 (คุณสิริลักษณ์)


เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "ISO 14971 : 2019 Application of Risk Management to Medical Devices"

เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
"ISO 14971 : 2019 Application of Risk Management to Medical Devices"

วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566
เวลา 8.00 - 16.30 น.

ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

บรรยายโดย

อาจารย์ปริวัตร อัครพิมาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/xXYzzCs7VJrvXzwV6
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 35 ท่าน เท่านั้น

*หมายเหตุ หากจำนวนผู้เข้าสมัครเต็มก่อนกำหนด
ทางผู้จัดจะปิดรับสมัครก่อนวันและเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-201-5955 หรือ 099-283-2880 (คุณสิริลักษณ์)


เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "Design and Development Requirements for Medical Devices"

เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
"Design and Development Requirements for Medical Devices"

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 8.00 - 16.45 น.

ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

บรรยายโดย

อาจารย์ปริวัตร อัครพิมาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/WJ8FxZrBxYJGA9W29
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 45 ท่าน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-201-5955 หรือ 099-283-2880 (คุณสิริลักษณ์)


เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "Strategic IP Protection and IP Business Model"

เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
"Strategic IP Protection and IP Business Model"

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 8.00 - 16.45 น.

ณ ห้องอโศก 1 ชั้น C โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

บรรยายโดย

อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ผู้เชี่ยวชาญสำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

คุณวิกรานต์ ดวงมณี
(Head of Intellectual Property Management SCGC)
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)

คุณนฤเบศร์ การย์สกุลธร
(Senior IP Legal Counsel SCGC)
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-27 มกราคม 2566
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Sic4SqoiWcguABvr5
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 45 ท่าน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-201-5955 หรือ 099-283-2880 (คุณสิริลักษณ์)


เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ISO 13485:2016 Requirements Training and Workshops"

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
"ISO 13485:2016 Requirements Training and Workshops"

วันที่ 23-24 มกราคม 2566
เวลา 8.15 - 16.30 น.

ณ ห้องอโศก 1 ชั้น C โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

บรรยายโดย

อาจารย์ปริวัตร อัครพิมาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2566
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/R3wjy3Hz7pT17P5q7
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 35 ท่าน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-201-5955 หรือ 099-283-2880 (คุณสิริลักษณ์)


เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Freedom-to-Operate (FTO) Analysis: One of Important Tools for managing Risk and Protection"

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
"Freedom-to-Operate (FTO) Analysis: One of Important Tools for managing Risk and Protection"

วันที่ 9 มกราคม 2566
เวลา 8.00 - 16.45 น.

ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 ห้องอโศก 2 ชั้น C

บรรยายโดย

คุณวิกรานต์ ดวงมณี
Head of Intellectual Property Management
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ผู้เชี่ยวชาญ
สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/imzbH3LYjg94WAiP7
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 45 ท่าน เท่านั้น

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมทุกท่านโปรดนำ Laptop หรือ Tablet มาในวันที่อบรมด้วย เนื่องจากมีการทำ Workshop

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-201-5955 หรือ 099-283-2880 (คุณสิริลักษณ์)


เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง "AMDD & Common Submission Dossier Template Preparation Training" ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อของหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและกฎระเบียบข้อบังคับในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง
"AMDD & Common Submission Dossier Template Preparation Training"
ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อของหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและกฎระเบียบข้อบังคับในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

วันที่ 16 ธันวาคม 2565
ณ ห้องเพลินจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต

บรรยายโดย อาจารย์ปริวัตร อัครพิมาน/p>

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/jGtVeBU59jbDHs5T7
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 45 ท่าน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-201-5955 หรือ 099-283-2880 (คุณสิริลักษณ์)


เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง "ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015" ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อของหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและกฎระเบียบข้อบังคับในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง
"ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015"
ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อของหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ
และกฎระเบียบข้อบังคับในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565
ณ ห้องเพลินจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต

บรรยายโดย อาจารย์สมบัติ ขจรชัยกุล

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2565
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/GJdh1efLBVmZZhMN9
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 45 ท่าน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-201-5955 หรือ 099-283-2880 (คุณสิริลักษณ์)


ภาพบรรยากาศ งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ณ Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่โดดเด่นของแต่ละศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอด และความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งมีเวทีเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ผลงานนิทรรศการ

> FastproofTM 30 min-TTR SARS-CoV-2 RT-LAMP Kit และ DirectAmpTM lysis solution โดย ดร.กวิน น้าวัฒนไพบูลย์ บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด

> ชุดตรวจแบบแถบทดสอบสำหรับตรวจคัดกรองปริมาณโปรเจสเทอโรนในซีรัมของสุกร โดย ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ // ศ.ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ศูนย์พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานสากล

> โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับประเมินอายุร่างกายและอวัยวะสำคัญ โดย รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร และคณะ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


การจัดเสวนา เรื่อง “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

โดยวิทยากร

ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต [ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]

ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ [ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ]

คุณณภัทร ตัณฑิกุล [freelance Biotech/ Foodtech R&D consultant (specialized in alternative protein, cell-based meat) และ Biotech Incubation program lead สังกัด University Technology Center, Chulalongkorn University]

ภาพบรรยากาศ
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
ภาพบรรยากาศ
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
ภาพบรรยากาศ
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
ภาพบรรยากาศ
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
ภาพบรรยากาศ
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
ภาพบรรยากาศ
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
ภาพบรรยากาศ
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
ภาพบรรยากาศ
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
ภาพบรรยากาศ
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
ภาพบรรยากาศ
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
ภาพบรรยากาศ
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
ภาพบรรยากาศ
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565

ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาเรื่อง "นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาเรื่อง
ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาเรื่อง
"นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ Crystal Court ชั้น 3 Living Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ร่วมเสวนาโดย

นายแพทย์ ดร.ปกรัฐ หังสสูต
[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]

ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์
[นักวิจัย BIOTEC สวทช., CEO Relife Bioengineering]

คุณณภัทร ตัณฑิกุล
[Freelance Consultant in alternative protein industry,
Biotech/ Foodtech technology enabler]

สามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live: CEMB
(https://www.facebook.com/CEMB.perdo)

จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB)


ติดตามการ Live สดงาน TechnoMart 2022
รับชมผลงานและกิจกรรมของ 11 ศูนย์ความเป็นเลิศ
ผ่าน Facebook PERDO ณ บริเวณ Zone Crystal Court
ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
กดติดตามเพจเฟซบุ๊ก รับชมไลฟ์สด ได้ที่ >>> https://bit.ly/3SmIy7Z
จัดแสดงผลงานตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 10.00 - 20.00 น.


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในโครงการ "Online Medical Devices Technomart"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในโครงการ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในโครงการ "Online Medical Devices Technomart"

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
เวลา 08.30 - 12.00 น.


นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี / การบริการ จำนวน 13 ผลงาน

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
*** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

ด่วน...!!! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2565

ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 099-2832880
หรือ e-mail: cemb.perdo@gmail.com (คุณสิริลักษณ์)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Pitching Training workshop"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Pitching Training workshop"

บรรยายโดย ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Lecture: วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.45 - 12.00 น.

Workshop: วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
*** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 099-2832880
หรือ e-mail: cemb.perdo@gmail.com (คุณสิริลักษณ์)


ขอเชิญผู้สนใจเข้าการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Freedom-to-Operate (FTO) Analysis: One of Important Tools for managing Risk and Protection"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Freedom-to-Operate (FTO) Analysis: One of Important Tools for managing Risk and Protection"

โดย คุณวิกรานต์ ดวงมณี
IP Management Manager บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals)

ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 - 16.45 น.
ณ โรงแรม วี โฮลเทล กรุงเทพฯ
***จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 45 ท่าน เท่านั้น***
***ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม***
หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมทุกท่านโปรดนำ Laptop หรือ Tablet ที่สามารถเชื่อมต่อ WiFi Internet มาในวันที่อบรมด้วย เนื่องจากมีการทำ Workshop

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 099-2832880
หรือ e-mail: cemb.perdo@gmail.com (คุณสิริลักษณ์)


ขอเชิญผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ISO 13485:2016 Requirements Training and Workshops"

ขอเชิญผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ
ขอเชิญผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ISO 13485:2016 Requirements Training and Workshops"

โดย อาจารย์ปริวัตร อัครพิมาน
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.15 - 16.30 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล21
***จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 45 ท่าน เท่านั้น***
***ไม่เสียค่าใช้จ่าย***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 099-2832880 (คุณสิริลักษณ์)


ขอเชิญผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ISO 14971:2019 Application of risk management To medical devices training"

ขอเชิญผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ
ขอเชิญผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ
"ISO 14971:2019 Application of risk management To medical devices training"

โดย คุณปริวัตร อัครพิมาน
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 08.15 - 16.30 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2565
***จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 40 ท่าน เท่านั้น***
***ไม่เสียค่าใช้จ่าย***

Facebook : https://www.facebook.com/CEMB.perdo


ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อ "ทางเลือกในการตรวจโควิด-19 สำหรับประชาชนในยุคโอมิครอน"

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อ
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อ
"ทางเลือกในการตรวจโควิด-19 สำหรับประชาชนในยุคโอมิครอน" ฟรี!!!

โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้พัฒนาเทคโนโลยี ทั้งไทยและต่างประเทศ
การตรวจโควิด-19 แบบมาตรฐาน และทางเลือกในการตรวจสำหรับอนาคต
ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 9.00 - 12.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/CEMB.perdoประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เครือข่ายความร่วมมือศูนย์พัฒนาชุดตรวจโรคภายใต้โครงการ Innovation Hub (Collaboration Network for Diagnostics Development Centers; CNDC)

ทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเครือข่ายความร่วมมือของโครงการไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ การให้บริการช่องทางการติดต่อ หรือกิจกรรมข่าวสารอื่น ๆ ของศูนย์ชุดตรวจโรคทั้ง 7 ศูนย์อย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ https://cndc.tech/

Collaboration Network for Diagnostics Development Centers; CNDC

CEMB เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 3

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 3 ในวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมที่ได้ผ่านการพัฒนาขึ้นในประเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรม โดยได้ส่งนักวิจัยในโครงการของศูนย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่

  1. ผศ.ดร.สันติ มณีวัชระรังษี
  2. นายกวิน น้าวัฒนไพบูลย์
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st

CEMB จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2560

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์จากการดำเนินงานให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ ในพื้นที่ของอาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ระหว่างวันที 12-16 มิถุนายน 2560
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้นำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมนำเสนอในนิทรรศการ เช่น
Exhibition from CEMB

ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโรคฉี่หนูแบบทันการณ์

Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB

ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับสำหรับผู้สูงอายุ


CEMB เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม Siam at Siam เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมที่ได้ผ่านการพัฒนาขึ้นในประเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรม โดยได้ส่งนักวิจัยในโครงการของศูนย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่

  1. Assoc. Prof. Alain Jacquet
  2. อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
i with i 2nd

CEMB เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 1

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ Novotel Platinum Pratunam Hotel เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมที่ได้ผ่านการพัฒนาขึ้นในประเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรม โดยในงานดังกล่าวศูนย์ได้ส่งนักวิจัยในโครงการของศูนย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่

  1. รศ.ทพญ.อุรีพร เล็กกัต
  2. ดร.ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ
  3. ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
  4. รศ.ดร.สิริดา ยังฉิม
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st