ไทย | English
Cover

ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศโนเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ห้อง K612 ตึกเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400
โทรศัพท์ 02-201-5955 โทรสาร 02-201-5915 อีเมล cemb.perdo@gmail.com